POLÁČEK Karel

Edudant a Francimor

 

 1. Paní čarodějnice, její dítky, jakož i domácí zvířectvo
 2. Edudant a Francimor a okresní školní inspektor
 3. Oznamuje se, že Edudant a Francimor ve škole pozor nedávají a při vyučování kouzla provozují
 4. Školní výlet na čarodějném koštěti
 5. Začarovaná zvířata aneb zármutek pana restauratéra
 6. Školní mládež v brlohu loupežnickém
 7. Edudant a Francimor mají nedorozumění s královnou víl
 8. Babinského memoriál – Kterak se Edudant a Francimor vyznamenali – Pan Vodňanský má radost
 9. V říši vodníkově – Proč není pan Vodňanský se svým stavem spokojen?
 10. O zrádném jednání nešlechetných loupežníků – Edudant a Francimor jsou uvrženi do vězení
 11. Loupežníci pronásledují školní mládež
 12. Pan Pištolák zatkl loupežníky
 13. Loupežníci jsou uvrženi do vězení
 14. Dobrodružství v psím městě
 15. Edudant a Francimor se dali na dráhu číšnickou
 16. Záhadné zmizení bratra Francimora
 17. Hostinec na stromě – Vypravování o lidožroutském králi
 18. Poselstvo se odebralo ke dvoru krále Dyldylbuma
 19. Mrtvý Bill, kapitán lodi „Princezna Bessie“
 20. „Áchich, áchich!“ sténal král Dyldylbum
 21. Následky všetečnosti žáka Šimandla
 22. Šťastné shledání Edudanta s Francimorem
 23. Edudant a Francimor se mají ženit
 24. Kterak čerti překazili svatbu
 25. Návrat do vlasti a šťastné zakončení dobrodružné pouti

obrázek tlustého Edudanta a hubeného Francimora

 

POLÁČEK, Karel. Edudant a Francimor [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016, ISBN 978-80-7532-109-1.